Siden Matte har vært nødt til å legge videoer av oss på youtube for å dele de her måtte hun opprette et navn. Der kalte hun seg først Frk. Fryd – samme som på Pinterest. Så viste det seg at et norsk jente-rocke-band også heter Frk Fryd. Da syntes Matte at de skulle få lov å “eie” det navnet på youtube selv om nok Matte het det først alderen tatt i betraktning.

Skal du finne videoene våre på YouTube må du nå søke etter Panda Manda!
Men jeg skal også legge ut linker her.

og by the way med Panda, synes denne er ganske morsom smiley jeg sier det samme:

The Panda made me do it!