Vil ikke ut av huset
Vil bare gå hjem igjen

To linker til youtube. Du må ha lyd på…