men de er jo ikke hjemme ?
Men fuglehuset er fylt opp uten at vi rekker dit – dårlig gjort altså…